Ophavsret

Alle siderne på Rejstil.dk er beskyttet af loven om ophavsret.

Billeder

Vores billeder er enten billeder vi selv har taget på en rejse, eller er billederne købt hos Thinkstockphotos.com. Billederne må kun anvendes på Rejstil.dk – Derfor er det ikke lovligt for dig at låne nogle af vores billeder.

Lån af indhold

Du må som sagt ikke låne vores billeder, og du må hellere ikke låne tekstindhold, grafik eller andet materiale fra Rejstil.dk – Vil du dog gerne anvende noget af vores materiale, så send en mail til info@ny.rejstil.dk, så finder vi ud af det.

Links

Du må meget gerne linke til alle sider på www.Rejstil.dk, du må dog ikke bruge vores grafik og billeder som et dybt link.

Alle overtrædelser af vores betingelser vil blive mødt af et krav om erstatning og godtgørelse.

Rejstil.dk drives af:
Sølund Marketing – V. Jesper Sølund Hansen
Christiasgade 78 st tv
5000 Odense C

Skriv en kommentar